Αυτοματισμοί - Έξυπνο κτίριο (KNX)

Η ένταξη συστημάτων αυτόματου ελέγχου στις κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα (εφόσον οι ρυθμίσεις γίνουν σωστά) την ορθολογική και βέλτιστη χρήση των συστημάτων για θέρμανση, ψύξη, αερισμό και φωτισμό των κτιρίων, η οποία συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι αυτοματισμοί και οι ρυθμίσεις επιδρούν σημαντικά στην καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση συνθηκών άνεσης, ασφάλειας και οικονομικής λειτουργίας. Οι αυτοματισμοί μπορεί να είναι σχετικά απλοί (π.χ. θερμοστάτες χώρου και ηλεκτροβάνες ) χρησιμοποιώντας αναλογικό έλεγχο λειτουργίας.
Επειδή ο χρήστης είτε δεν γνωρίζει, είτε δεν μπορεί να εκτελέσει τις σύνθετες λειτουργίες των συστημάτων ελέγχου, η χρησιμοποίηση αυτοματισμών αντιμετωπίζει αυτό ακριβώς το θέμα. Η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των αυτοματισμών είναι η μετατροπή των συστημάτων σε πλήρως αυτόματα και εν συνεχεία σε «έξυπνα συστήματα» και κατ’ επέκταση των κτιρίων σε «έξυπνα κτίρια». Ο ψηφιακός έλεγχος είναι συνήθως βασικός για τη βελτιστοποίηση του συστήματος, αφού με αυτόν επιτυγχάνονται ρυθμίσεις υψηλής ακρίβειας με μικρή απόκλιση, σε σχέση με τον αναλογικό. Ένα τέτοιο έξυπνο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας KNX.
Η τεχνολογία ΚΝΧ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για τον οικιακό και κτιριακό έλεγχο και αυτοματισμό.  Είναι η μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία  η οποία υποστηρίζεται από περισσότερες από 370 κατασκευαστικές εταιρίες, μία τεχνογνωσία με ανθρωποδίκτυο  με περισσότερα από 40.000 πιστοποιημένα μέλη σε όλον τον κόσμο,  μία παλέτα υλικών με περισσότερες από 7.000 ομάδες προϊόντων, ένα τεχνολογικό εργαλείο που σπάει οποιοδήποτε προηγούμενο τεχνολογικό περιορισμό, οποιοδήποτε  τεχνολογικό γεωγραφικό σύνορο γνωρίζαμε έως σήμερα. Το KNX δίνει ελεύθερη επιλογή προϊόντων. Ο μεγάλος αριθμός κατασκευαστών προσφέρει μια ποικιλία από πιστοποιημένα και συμβατά μεταξύ τους-KNX προϊόντα, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνικά πρότυπα δίνοντάς σας πλήρη ελευθερία επιλογής.

Ο έλεγχος του φωτισμού είναι μια βασική λειτουργία του KNX. Αποτελείται από μια συσκευή η οποία ελέγχει τα ηλεκτρικά φώτα σε ένα κτίριο. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί το επίπεδο ευελιξίας, καθώς υπάρχει η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού και μελλοντικών αναβαθμίσεων. Οι βασικοί τύποι ελέγχου είναι :

 Έλεγχος όλων των λαμπτήρων του κτιρίου με επιλογή κλεισίματος για όλα τα φώτα
 Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ώστε να δημιουργείται σταθερή φωτεινότητα ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου
 Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60%!
 Πραγματοποίηση διαφορετικών σεναρίων ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη (διακοπές, γενέθλια κ.α.)

Το σύστημα είναι προσβάσιμο και ελεγχόμενο είτε δια μέσου ενός διακόπτη (Push button) είτε δια μέσου οθόνης αφής (smart phone, tablets, PC, iphone). Με τον προγραμματισμό δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν διάφορες λειτουργίες μεταξύ τους όπως ο χρόνος της ημέρας, η ανατολή/ηλιοβασίλεμα, η παρουσία χρηστών στα δωμάτια μέσω ανιχνευτών κίνησης, τα διαφορετικά σενάρια καθώς και το σύστημα συναγερμού. Έτσι η διαχείριση του φωτισμού γίνεται πιο εύκολη για το χρήστη.

Με το KNX δίνεται η δυνατότητα κεντρικού έλεγχου συστήματος καθώς και απομακρυσμένου για θέρμανση, εξαερισμό, κλιματισμό, έλεγχο στους λέβητες, τα ηλιακά, τις κλιματιστικές μονάδες, ενεργειακή ανάκτηση εξαερισμού, ενέργεια κλιματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διατήρηση των τιμών για την ποιότητα του αέρα μέσω αισθητήρων για την θερμοκρασία, την υγρασία και το CO2. Για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε αρχεία δεδομένων για το CO2, η υγρασία και η θερμοκρασία καταγράφονται και αποθηκεύονται αυτόματα. Οι τιμές χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του συστήματος θερμανσης/εξαερισμού/κλιματισμου όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και τη διατήρηση των εσωτερικών συνθηκών υγιεινής. Όλες οι λειτουργίες συνδέονται και μεταδίδουν δεδομένα συναγερμού και μηνύματα σφάλματος μέσω intranet και τηλεφωνικού δικτύου.

Ο έλεγχος των κινητήρων είναι μια κύρια εφαρμογή του ΚΝΧ παρέχοντας διασφάλιση επιπέδων άνεσης στους χώρους διαμονής/εργασίας και ταυτόχρονα την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω ενεργειών:
1. Ένα μετεωρολογικό σταθμό ο οποίος μας παρέχει δεδομένα σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία, τον άνεμο και την βροχή για όλη την ημέρα
2. Αισθητήρα κίνησης στους διάφορους χώρους ανιχνεύοντας την παρουσία προσώπων
3. Ηλιακή προφύλαξη, λαμβάνοντας την τρέχουσα θέση του ήλιου και τη γωνία της ακτινοβολίας, καθώς και τυχόν σκιάσεις από τα μέρη του κτιρίου
4. Έλεγχος της σκίασης (τέντες, ρολά, στόρια) με σκοπό την επίτευξη σταθερού φωτισμού και τη διαρροή λιγότερης θερμικής ενέργειας (έλεγχος φυσικού φωτισμού)
5. Τεχνητός φωτισμός ανοίγει από αισθητήρια κίνησης αν απαιτείται
6. Τα ρολά το καλοκαίρι θα κλείσουν τελείως για να αποφύγουμε αύξηση της θερμότητας.
7. Το χειμώνα οι γρίλιες θα ανοίξουν διάπλατα για να επιτρέψουμε τα ηλιακά κέρδη

Δυνατότητα ελέγχου των παρακάτω:

 Περσίδες με και χωρίς γρίλιες (γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία)
 Παντζούρια/ρολά (κατοικίες)
 Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα (κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, γραφεία)
 Φεγγίτες (βιομηχανικά κτίρια)
 Ηλεκτρικά ανοιγόμενες κουρτίνες ( κατοικίες, γραφεία)
 Παράθυρα, γκαραζόπορτες (κατοικίες)
 Τέντες (κατοικίες)
 Διαχωριστικά
 Πτερύγια εξαερισμού

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας ασφαλείας επιτρέπει βέλτιστη επιτήρηση αντικειμένων και παρακολούθηση του κτιρίου για μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις. Επιπλέον συσκευές μπορούν να στείλουν σήματα έκτακτης ανάγκης. Τεχνικοί συναγερμοί (νερό, καπνός, αέριο) μπορούν επίσης να ενσωματωθούν.

Η τεχνολογία της ασφάλειας μέσω του συστήματος ΚΝΧ επιτρέπει εκτεταμένες λειτουργίες υλοποίησης.
 Προστασία αντικειμένων και προσώπων
 Επιτήρηση πόρτας και παραθύρου
 Ανίχνευση φωτιάς και καπνού
 Ανίχνευση κινδύνων και εισβολής
 Τεχνικοί συναγερμοί
 Σήματα έκτακτης ανάγκης
 Προσομοίωση παρουσίας
 Συναγερμοί πανικού

Το έξυπνο δίκτυο για τον αυτοματισμό του σπιτιού διασυνδέει τους ανιχνευτές κίνησης, τους ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων και τους ελεγκτές ρολών με το σύστημα του συναγερμού, το κουμπί πανικού και με το κινητό τηλέφωνο. Αυτό διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλειά μέρα και νύχτα. Σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού, ο διασυνδεδεμένος ανιχνευτής καπνού σημάνει συναγερμό καπνού. Επίσης, διαρροές νερού και αερίου ανιχνεύονται και αναφέρονται επίσης, αρκετά νωρίς έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ζημιά.

Με το σύστημα KNX ο κάθε ιδιοκτήτης/χρήστης ενός κτιρίου μπορεί να να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στο χώρο του μέσω του ελέγχου της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται με απεικόνιση της κατανάλωσης ενέργειας ανά ημέρα, μήνα κ.τ.λ. Επίσης με τα συστήματα οπτικοποίησης, επιτρέπεται ο έλεγχος όχι μόνο όταν ο ιδιοκτήτης βρίσκεται μέσα στην κατοικία του αλλά και όταν βρίσκεται μακρυά. Με τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών της κατοικίας - κτιρίου γίνεται και σωστή διαχείριση της ενέργειας. Οι χρήστες του ΚΝΧ είναι σε θέση να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατανάλωση ενέργειας και τις δυνατότητες βελτιστοποίησής της ανάλογα με τους τρόπους χρήσης της. Αυτό πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου και ολοκληρώνεται με την προσθήκη έξυπνων μετρητών στα σημεία κατανάλωσης της ενέργειας, οι οποίοι προσφέρουν πληροφορίες πραγματικού χρόνου για την κατανάλωση. Ρολά, τέντες, θερμοστάτες δωματίων, βαλβίδες θέρμανσης, αισθητήρες παραθύρων και φωτισμού μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του KNX. Η έξυπνη δικτύωση τους μειώνει την ενέργεια και την κατανάλωση της θέρμανσης. Με το KNX, υπάρχει η δυνατότητα για πιο λεπτομερείς επιλογές σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας, όχι μόνο της ηλεκτρικής, αλλά και της θερμότητας, του νερού, καθώς και των ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Πολλά ανάλογα εξαρτήματα KNX είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά. Oι λειτουργίες της θέρμανσης, του κλιματισμού, του φωτισμού και της σκίασης, για παράδειγμα, μπορούν να ρυθμίζονται με βάση τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος και να ελέγχονται επίσης εύκολα με τοπικά χειριστήρια. Έτσι η κατανάλωση ενέργειας διατηρείται σε ελάχιστα όρια. Δεδομένου ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις μπορούν εύκολα να διασυνδεθούν μεταξύ τους και να ελεγχθούν από οθόνη αφής ή ακόμα και από ένα δημόσιο δίκτυο (τηλέφωνο, internet), δημιουργούνται σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες στον τομέα της διαμόρφωσης λειτουργιών και της άνεσης.

Ενσωμάτωση ενός ανεξάρτητου συστήματος Audio/Video μέσα σε ένα κοινό ΚΝΧ A/V Multiroom System. Τα Multiroom audio systems θέτουν νέα επίπεδα ευκολίας του ελέγχου και της ποιότητας των οπτικοακουστικών μέσων παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στον χώρο διαμονής σας. H εγκατάσταση διαφορετικών οθονών αφής με τις αντίστοιχες επιφάνειες δείχνει τις πολλαπλές λειτουργίες του λειτουργικού εξοπλισμού με την αντίστοιχη τεχνολογία, σχεδιασμό και λειτουργική άνεση
 Σύνδεση όλων των συσκευών Audio/Video με μόνο μια καλωδίωση bus.
 Υποστήριξη εξωτερικής μνήμης για δικά σας αρχεία Audio/Video
 Σε κάθε δωμάτιο μπορεί ο καθένας να παρακολουθεί ή να ακούει τον δικό του σταθμό ή πρόγραμμα στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο μέσω internet ή και εξωτερικής μνήμης
 Ενεργοποίηση του ήχου και του βίντεο και ρύθμιση της φωνής μέσω συμβατικών πλήκτρων η κουμπιών KNX

Πραγματοποίηση ελέγχου ΚΝΧ μέσω iphone, ipodTouch και iPad. Ο έλεγχος Audio/Video ενσωματώνεται εξίσου. Το κινητό της Apple επικοινωνεί με το σύστημα KNX δια μέσω WLAN σύνδεσης. Η ασύρματη ενσωμάτωση προσφέρει μαζί μέγιστη ευελιξία και μέγιστη λειτουργικότητα. Η λύση αυτή προσφέρει μια εύκολη είσοδο στον κόσμο του κτιριακού και οικιακού αυτοματισμού σε μια πραγματικά ανταγωνιστική τιμή.

ΚΝΧ = Ανοικτό σύστημα & ελεύθερες επιλογές προϊόντων

ΚΝΧ = Εξοικονόμηση ενέργειας

ΚΝΧ = Ασφάλεια 

ΚΝΧ = Τεχνολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε γενιάς

Το σύστημα ΚΝΧ προσαρμόζει τον αυτοματισμό του κτιρίου στις ανάγκες οι οποίες θα αλλάζουν συνεχώς. Αυτό θα αυξήσει την διαχρονική αξία του ακινήτου και μακροπρόθεσμα μειώνονται τα έξοδα για αναβάθμιση.
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του ΚΝΧ είναι ότι το δίκτυο του αυτοματισμού του κτιρίου μπορεί να επεκταθεί και να ξαναχτιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Για μικρά ή μεγάλα έργα, ανακαινίσεις ή καινούρια κτίρια, το KNX έχει πάντα τα καλύτερα προσαρμοσμένα προϊόντα και διασφαλίζει την πιο αποδοτική λύση.

KNX=Ευελιξία

Όλες οι λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με απλό επαναπρογραμματισμό. Για μια συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση αυτοματισμών που πρέπει να ελέγξει πάνω από δύο λειτουργίες απαιτούνται περισσότερα καλώδια και συσκευές, επομένως περισσότερη δουλειά και κόστος. Αντίθετα, με το KNX απαιτούνται μόνο ένα καλώδιο για μεταφορά ενέργειας κι ένα καλώδιο bus. Η συνδεσμολογία είναι απλή και οικονομική.

Το KNX είναι η βάση για όλες τις εφαρμογές οικιακού αυτοματισμού.