Εταιρικό προφίλ

Το Τεχνικό Γραφείο ΙnTeREn ιδρύθηκε το 2010 από το Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κυριάκο Σιδέρη – KNX Partner, τον Διδάκτορα Πληροφορικής Θεοδόσιο Θεοδοσίου και τη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό – MSc Ελένη Πούλιου  και έχει έδρα την πόλη της Καβάλας στην οδό Ύδρας 9 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Με συνέπεια και επαγγελματισμό, αναλαμβάνουμε την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης – διαχείρισης ενέργειας αλλά και ανακαινίσεων για κάθε χώρο από την αρχική μελέτη και τον σχεδιασμό εώς την επίβλεψη και εφαρμογή, ακολουθώντας τις εξελίξεις στη δόμηση και την ενέργεια.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

Α. Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης και Η/Μ συστημάτων- Διαχείριση Ενέργειας

 Σύνταξη Η/Μ μελετών εφαρμογής για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης συστημάτων, εκσυγχρονισμός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και καινοτόμες τεχνολογίες φωτισμού.
 Προτάσεις – λύσεις σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια για εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης-κλιματισμού-ζεστού νερού χρήσης και επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης (αντλίες θερμότητας, λέβητες συμπυκνωμάτων, ηλιακή υποβοήθηση της θέρμανσης και κάλυψη ζεστών νερών χρήσης, τοποθέτηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης κ.α.)
 Επιλογή συστημάτων και εξοπλισμού σε συνεργασία με γνωστούς οίκους όπως αντλίες θερμότητας, λέβητες συμπυκνωμάτων πετρελαίου και αερίου, λέβητες pellets και ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακούς συλλέκτες, συστήματα εξαερισμού, αυτοματισμοί κ.α.
 Κτιριακός έλεγχος και αυτοματισμοί κτιρίων σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο KNX
 Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις-Έκδοση ΠΕΑ
 Σύνταξη μελέτης και αδειοδότησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ με επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης και προμήθεια εξοπλισμού
 Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα (net-metering)

B. Ανακαινίσεις- Κατασκευές- Άδειες λειτουργίας

 Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις διαμερισμάτων, κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων και επαγγελματικών χώρων από τον ολοκληρωμένο και λεπτομερή σχεδιασμό έως την επίβλεψη και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την αισθητική αναβάθμιση, την ποιότητα, την λειτουργικότητα και την άνεση του χώρου διαβίωσης, εργασίας και ψυχαγωγίας.
 Ανακαινίσεις με δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης του χώρου σας. Προτείνουμε λύσεις και ιδέες αισθητικής αναβάθμισης με παράλληλη εξοικονόμηση σε ενέργεια και χρήμα, μέσω ενεργειακής μελέτης και παρεμβάσεων εφόσον μας ζητηθεί. Στόχος μας η ποιότητα, η αισθητική αναβάθμιση, η βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών άνεσης αλλά και η οικονομία.
 Εφαρμογή πρότυπου παθητικού κτιρίου (ενεργειακή κατάταξη Α++)
 Τοποθέτηση εξωτερικής- εσωτερικής θερμομόνωσης, μόνωση οροφής-στέγης, σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα σε συνεργασία με γνωστές εταιρείες και εξειδικευμένα συνεργεία.
 Σύνταξη μελετών για έκδοση οικοδομικής άδειας – Επίβλεψη – Κατασκευή
 Άδειες λειτουργίας καταστημάτων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων με προετοιμασία και σύνταξη φακέλου με όλες τις απαιτούμενες μελέτες, δικαιολογητικά αλλά και εργασίες που απαιτούνται. (Μελέτες-δικαιολογητικά, σχεδιασμός χώρου-επίπλων, πυροπροστασία, φωτισμός, επίβλεψη εργασιών)
 Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις νομιμότητας

Γ. Αυτοματισμοί Κτιρίων – KNX

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού, π.χ. αυτοματισμός σε ψύξη/θέρμανση, στον φωτισμό, στα ρολά, κτλ.
 Οπτικοποίηση των αυτοματισμών σε Η/Υ και φορητές συσκευές, κινητό τηλέφωνο, κτλ.
 Απομακρυσμένος χειρισμός του κτιρίου από Η/Υ και φορητές συσκευές, κινητό τηλέφωνο, κτλ.
 Έγκυρη προειδοποίηση και αναφορά βλαβών και σφαλμάτων των εγκαταστάσεων
 Προσαρμογή του κτιρίου στις εκάστοτε ανάγκες και επιθυμίες του ιδιοκτήτη
 Smart metering, το μέλλον στη διαχείρηση ενέργειας των κτιρίων και των πόλεων

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει επίσης τη σύνταξη φακέλου για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» από την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ως την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών. Παράλληλα, έμπειροι συνεργάτες μας μπορούν να αναλάβουν την σύνταξη οικονομοτεχνικων μελετών για την ένταξη επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και εξοπλισμού αλλά και εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η In.Te.REn έχει σαν στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων με εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών, πρακτικών και μεθόδων, με σεβασμό στην αειφόρο ανάπτυξη αλλά και στις επιθυμίες των πελατών της, προς όφελος του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος με την οικονομικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του χρηματικού σας κεφαλαίου.