Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές - Ενεργειακές αναβαθμίσεις

Η In.Te.REn αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης διάφορων ειδών, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων κλιματισμού και ψύξης καθώς και το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού κι αερισμού, σε κτίρια διάφορων χρήσεων (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες κ.λπ.) μετά από τεχνική μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών του κάθε χώρου.

Οι παραπάνω εργασίες μπορούν να γίνουν σε νέα κτίρια μέσω Η/Μ μελετών εφαρμογής αλλά και σε υφιστάμενα κτίρια για βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων συστημάτων και της ενεργειακής αναβάθμισης των χώρων σας μέσω ενεργειακής μελέτης και παρεμβάσεων.
Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου είναι το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών (θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, φωτισμός, αερισμός) και έτσι την εξοικονόμηση σε ενέργεια και χρήμα.

Συγκεκριμένα το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

 Σύνταξη Η/Μ μελετών εφαρμογής για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ή για εγκατάσταση Η/Μ συστημάτων σε νέο κτίριο, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης συστημάτων, εκσυγχρονισμός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και καινοτόμες τεχνολογίες φωτισμού.
 Προτάσεις – λύσεις σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια για εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης-κλιματισμού-ζεστού νερού χρήσης και επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης (αντλίες θερμότητας, λέβητες συμπυκνωμάτων, ηλιακή υποβοήθηση της θέρμανσης και κάλυψη ζεστών νερών χρήσης, τοποθέτηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης κ.α.)
 Δυνατότητα επιλογής συστημάτων και εξοπλισμού σε συνεργασία με γνωστούς οίκους όπως αντλίες θερμότητας, λέβητες συμπυκνωμάτων πετρελαίου και αερίου, λέβητες pellets και ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακούς συλλέκτες, συστήματα εξαερισμού, αυτοματισμοί κ.α.
 Εφαρμογή πρότυπου παθητικού κτιρίου (ενεργειακή κατάταξη Α++)
 Τοποθέτηση εξωτερικής- εσωτερικής θερμομόνωσης, μόνωση οροφής-στέγης, σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα σε συνεργασία με γνωστές εταιρείες και εξειδικευμένα συνεργεία.

Στην In.Te.REn επιμένουμε στο σωστό σχεδιασμό και την αναλυτική τεχνοοικονομική μελέτη πριν την εγκατάσταση κάθε συστήματος . Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα της δικής σας περίπτωσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ