Οικοδομικές άδειες - Άδειες λειτουργίας

Η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης είναι η απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Επομένως, είτε πρόκειται για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε επισκευή / ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση (π.χ. από κατάστημα σε εστιατόριο ή καφετέρια) κλπ. είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής άδειας.
Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης προβλέπονται από τη νομοθεσία κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, μελέτες και έγγραφα, και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές. Ήδη στα πλαίσια της αδειοδότησης προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών επίβλεψης στους αρμόδιους Μηχανικούς.
Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών (ανέγερσης, κατεδάφισης, αλλαγής χρήσης, νομιμοποίησης, προσθήκης, αναθεώρησης, μικρής κλίμακας κ.α.) καθώς και την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων από τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκληρωμένη επίβλεψη, διαχείριση και υλοποίηση οικοδομικού έργου.
Οι μελέτες, που συνήθως συνοδεύουν τις άδειες δόμησης – οικοδομικές άδειες είναι οι εξής:

– Τοπογραφικό Διάγραμμα
– Αρχιτεκτονική Μελέτη
– Στατική Μελέτη φέροντος οργανισμού
– Μελέτη ηλεκτρικών ρευμάτων
– Μελέτη θέρμανσης
– Μελέτη ύδρευσης
– Μελέτη αποχέτευσης
– Μελέτη κλιματισμού
– Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
– Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
– Μελέτη καύσιμου αερίου
– Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
– Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
– Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού

Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση της κατοικίας σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και τις ανάγκες σας συμβαδίζοντας με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις απαιτήσεις των κανονισμών και προδιαγραφών σχεδίασης και κατασκευής οικοδομικών έργων. Παράλληλα έχουμε την τεχνογνωσία να προσφέρουμε υπηρεσίες βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού ώστε να υλοποιηθεί μια κατοικία λειτουργική, άνετη και οικονομική όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας που να σέβεται το περιβάλλον με την ευρεία του έννοια.
Επίσης αναλαμβάνουμε άδειες λειτουργίας καταστημάτων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο σχεδιασμού, μελέτης και διεκπεραίωσης φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς αδειοδότησης (μελέτες-δικαιολογητικά). Παράλληλα με την διεκπεραίωση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος σας μπορούμε να σχεδιάσουμε για σας το επαγγελματικό σας περιβάλλον καθιστώντας το ελκυστικό για τους πελάτες σας και λειτουργικό προς τις ανάγκες της επιχείρησης σας, καθώς και την επίβλεψη και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για τη διαρρύθμιση/κατασκευή του χώρου σας.