K N X - Αυτοματισμοί

Οικιακός και κτιριακός έλεγχος μέσω αυτοματισμών

Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Μέγιστη ευελιξία, άνεση και οικονομική λειτουργία μέσω ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου.

Σε παγκόσμια κλίμακα τα κτίρια καταναλώνουν το 41% της παγκόσμιας ενέργειας και παράγουν το 21% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το κόστος κατασκευής ενός κτιρίου αποτελεί το 20% της συνολικής επένδυσης ενώ το υπόλοιπο 80% αφορά το λειτουργικό του κόστος, από το οποίο το 40% είναι το ενεργειακό κόστος. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς οι φυσικοί πόροι ολοένα λιγοστεύουν αλλά και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών των κτιρίων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και στον κτιριακό τομέα. Γι αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικά τις κτιριακές εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα τους.

Ένα κτίριο για να είναι ενεργειακά αποδοτικό πρέπει κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και τη λειτουργία του να διαχειρίζεται όσο το δυνατόν αποδοτικότερα τους πόρους του, να βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες άνεσης των χρηστών και να είναι φιλικό ως προς το περιβάλλον. Ως προς αυτήν την κατεύθυνση, ο τεχνικός κόσμος επενδύει σε έξυπνα συστήματα κτιριακών αυτοματισμών, τα οποία διαχειρίζονται τις ηλεκτρομηχανολογικές λειτουργίες ενός κτιρίου με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας, την άνεση και την ασφάλεια των χρηστών και την αποδοτικότητα.

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη είτε πρόκειται για οικία είτε για επαγγελματικό χώρο δημιουργούμε τις συνθήκες άνεσης σε κάθε ζώνη ξεχωριστά  με στόχο την βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας. Έτσι εξοικονομούμε ενέργεια, που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να ξεπεράσει και το 30%, και φυσικά χρήμα. Συστήματα που αποτελούν σημαντικές πηγές ετήσιων  λειτουργικών εξόδων όπως είναι τα συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού-εξαερισμού έχουν τρομερά περιθώρια βελτίωσης στον τρόπο λειτουργίας τους. Ο τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών των συστημάτων τις προηγούμενες δεκαετίες σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσης και ενδιαφέροντος για θέματα όπως η βιωσιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο νέο πεδίο σε τέτοια κτίρια-κατοικίες. Στα συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού-αερισμού δίνεται η δυνατότητα μέσω των αυτοματισμών να πραγματοποιήσουμε παρεμβάσεις τέτοιες που θα μας κάνουν φιλικότερους προς το περιβάλλον και την τσέπη μας. Παρεμβάσεις στο λεβητοστάσιο αλλά και στους  μεμονωμένους χώρους μπορούν να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

 Παράθυρα εξοπλισμένα με μαγνητικές επαφές αποτρέπουν την θερμότητα να χάνεται/εισέρχεται σε περίπτωση ξεχασμένου ανοιχτού παραθύρου δίνοντας παράλληλα σήμα και στο σύστημα ασφάλειας του κτιρίου-σπιτιού για ενεργοποίηση του συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης του αλλά και οπτικής παρατήρησης μέσω smart-phones,tablet, touch-screen, pc.
 Δίνεται η δυνατότητα προστασίας του εξοπλισμού σε περίπτωση απουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα με την ενεργοποίηση της αντιπαγετικής προστασίας αποτρέποντας καταστροφές στην εγκατάσταση.
 Δίνεται η δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της εγκατάστασης θέρμανσης-κλιματισμού και ΖΝΧ σε ημερήσια, εβδομαδιαία κλίμακα με στόχο την αποτροπή άσκοπης ενέργειας σε νεκρά χρονικά διαστήματα προσαρμόζοντας τα συστήματα στις δικές σας επιθυμίες και ανάγκες.
 Δίνεται η δυνατότητα για απομακρυσμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης-κλιματισμού και ΖΝΧ όπως και η αλλαγή της τρέχουσας ρύθμισης στην επιθυμητή πχ από Precomfort σε Comfort μέσω smart-phone,tablet, touch-screen,pc.
 Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας αναλαμβάνουν να δίνουν σήματα στους ελεγκτές των διαφόρων συστημάτων για να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν διατάξεις και συστήματα όπως πχ του φωτισμού της θέρμανσης του κλιματισμού της ασφάλειας κ.α με στόχο την μη άσκοπη σπατάλη ενέργειας σε νεκρούς χρόνους, την ενεργοποίηση ενεργειών αποτροπής του εισβολέα από την οικία.
 Μετεωρολογικοί σταθμοί δίνουν την δυνατότητα να ανοιγοκλείνουμε περσίδες, ρολά, να διατηρούμε την στάθμη φωτισμού στο επιθυμητό επίπεδο κερδίζοντας η αποτρέποντας το φως της μέρας ,να δίνουν σήμα θερμοκρασίας υγρασίας και ανέμου στο σύστημα θέρμανσης κλιματισμού για επίτευξη των ιδανικών συνθηκών άνεσης.
 Ανιχνευτές CO2 αναλαμβάνουν να μετράνε την ποιότητα του αέρα και να δίνουν σήματα είτε για να ανοίξει κάποια θύρα για να εισέλθει νωπός αέρας είτε εντολές προς επεξεργασία για το σύστημα θέρμανσης- κλιματισμού-αερισμού.
 Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αυτόνομων θερμικών ζωνών για την επίτευξη του ιδανικού κλίματος σε κάθε χώρο με δυνατότητα αυξομείωσης και ελέγχου της επιθυμητής θερμοκρασίας μέσω μονάδων χώρου που επενεργούν πάνω σε κινητήρες δίοδων/τρίοδων βανών.
 Δυνατότητα ανίχνευσης βλαβών στην εγκατάσταση με έγκαιρη ειδοποίηση του μηχανικού είτε μέσου μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο είτε μέσω οπτικοποίησης της εγκατάστασης με ένδειξη alarm στο αντίστοιχο πεδίο, αφήνοντας σας ήρεμο για την απρόσκοπτη ,ασφαλή και σωστή λειτουργία της εγκατάστασης σας.


Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πολλές δυνατότητες αξιοποίησης του κτιριακού αυτοματισμού σε συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού- αερισμού και άλλων δημιουργώντας τις βάσεις για την μέγιστη άνεση και την βέλτιστη χρήση του.

Ένας μύθος καταρρίπτεται

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η τεχνολογία του αυτοματισμού είχε πουλήσει την εικόνα που σχετίζεται με την πολυτέλεια. Οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας, όπως είναι και το KNX πρότυπο, δεν αποτελούν πλέον πολυτέλεια αλλά, σύμφωνα και με τα παραπάνω, μια αναγκαιότητα. Χωρίς να απορρίπτουμε αυτήν την πτυχή, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και σε άλλα στοιχεία που αξίζει να σημειωθούν. Ο τελικός στόχος των συστημάτων που καθιστούσαν ένα σπίτι ή μια κατασκευή έξυπνη δεν ήταν ο <<υψηλής ποιότητας >>εξοπλισμός, αλλά η μεγαλύτερη άνεση και εξοικονόμηση πόρων λόγω της μεγάλης ενεργειακής τους αποδοτικότητας, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβαλλοντικό στοιχείο με τα στοιχείο της άνεσης. Αν και ο διαθέσιμος εξοπλισμός σημαίνει προσαρμογή της εγκατάστασης με βάση το πρότυπο KNX σε ένα πολυτελές περιβάλλον, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και ο τελικός σκοπός. Συμβατικές και ενδιάμεσες εναλλακτικές μπορούν να βρεθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Όπως και με όλες τις άλλες τεχνολογίες, έτσι και εδώ οι τιμές γίνονται όλο και περισσότερο φιλικές και προσεγγίσιμες από το ευρύ κοινό με την συμμετοχή όλο και περισσότερο ανταγωνιστικών εταιρειών στον χώρο. Καθημερινά πάνω από 300 εταιρείες που συνεχώς αυξάνονται προσπαθούν να φέρουν νέες καινοτόμες λύσεις, επενδύοντας σε έρευνα και ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και του τελικού καταναλωτή. Μέχρι να συμβεί αυτό οι τιμές παραμένουν υψηλές και είναι προσβάσιμες μόνο από τις πλουσιότερες τάξεις, δίνοντας την εικόνα της πολυτέλειας που σχετίζεται με τον τομέα αυτό. Αλλά αυτό έχει συμβεί και με άλλες τεχνολογίες, όπως τα κινητά τηλέφωνα τα οποία στην αρχή ήταν προσιτά μόνο στους σημαντικότερους επιχειρηματίες.Με τον καιρό έχουν περάσει από μια εκπληκτική εξέλιξη, φθάνοντας σε επίπεδα τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς ήταν εκπληκτικά και σχεδόν απρόβλεπτα τα ποσοστά διείσδυσης τους στην αγορά. Το πρόβλημα στην περίπτωση των σπιτιών και των κτιρίων είναι ότι έχουν συνδεθεί με μια βραδύτερη ανάπτυξη αυτού του είδους της τεχνολογίας, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα συστήματα αυτοματισμών δεν είχαν μαζική κατανάλωση. Τώρα, οι κόσμοι της εξειδικευμένης τεχνολογίας και της τεχνολογίας της κατανάλωσης έχουν έρθει μαζί για να ενισχύσει ο ένας τον άλλον.

Σιδέρης Κυριάκος
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Η.Υ Α.Π.Θ
KNX Partner