Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης μέσω αυτοματισμών σε λεβητοστάσιο οικίας στην Ελευθερούπολη Καβάλας
Η παραδοσιακή προσέγγιση των ενεργειακών συστημάτων σε ένα κτίριο αφορούσε στη διασφάλιση των επιθυμητών εσω-κλιματικών συνθηκών, με το ελάχιστο δυνατό αρχικό κόστος και, δευτερευόντως στη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Μετά από τις πετρελαϊκές κρίσεις στη δεκαετία του 1970 και την συνειδητοποίηση του άτοπου αυτής της προσέγγισης υπήρξε βίαιη στροφή προς την υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών που να στοχεύουν στην ορθολογική ενεργειακή συμπεριφορά των Η τελευταία δουλειά μας, που αφορά μονοκατοικία στην Ελευθερούπολη Καβάλας, έχει ως στόχο να αντιστρέψει την παραπάνω παραδοσιακή λανθασμένη προσέγγιση του συστήματος θέρμανσης της εν λόγω μονοκατοικίας με ένα σύγχρονο σύστημα θέρμανσης το οποίο περιλαμβάνει:

  • ελεγκτή ψηφιακής αντιστάθμισης, προσφέροντας στον χρήστη μέγιστη άνεση εξασφαλίζοντας ότι η θερμοκρασία χώρου θα είναι αυτή ακριβώς που επιθυμεί την ώρα που την θέλει,
  • ζεστό νερό χρήσης στην επιθυμητή θερμοκρασία όποτε ζητηθεί
  • μέγιστη οικονομία, μιας και ο ελεγκτής της εγκατάστασης εξασφαλίζει ότι το σύστημα λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο κάθε στιγμή.
  • τοποθέτηση μιας μονάδα χώρου αντί για θερμοστάτη χώρου με την οποία μπορούμε να έχουμε επιπλέον όφελος (αντιστάθμιση κλειστού βρόχου) με βάση την θερμοκρασία του χώρου
  • παρακολούθηση σωστής λειτουργίας, εντοπισμό σφαλμάτων, χειρισμό και έλεγχο απομακρυσμένα μέσω της οπτικοποίησης του μηχανοστασίου από οποιοδήποτε σημείο με την χρησιμοποίηση υπολογιστή, smart phone, tablet κτλ

Διατηρώντας το λέβητα πετρελαίου και το boiler μηχανοστασίου που υπήρχαν στην οικία και εφαρμόζοντας αλλαγές μηχανολογικές και αυτοματισμών μόνο στον χώρο του λεβητοστασίου η εξοικονόμηση για την συγκεκριμένη κατοικία εκτιμάται κοντά στο 40% !!