Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης μέσω αυτοματισμών σε λεβητοστάσιο οικίας
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης μέσω αυτοματισμών και υδραυλικών παρεμβάσεων σε λεβητοστάσιο εξαώροφης οικίας με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης διαχείρισης των ήδη εγκατεστημένων πηγών ενέργειας. (Λέβητας πετρελαίου, ήλιος, ηλεκτρική αντίσταση)

• Εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών άνεσης στους χώρους θέρμανσης μέσω χρονοπρογραμμάτων και παραμετροποίησης προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες επιθυμίες του πελάτη. Τοποθέτηση ενός επιπλέον ηλιακού συλλέκτη κενού στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση με στόχο την μεγαλύτερη εκμετάλλευση του ηλιακού δυναμικού της περιοχής, δίνοντας έμφαση στην προτεραιότητα για θέρμανση των ζεστών νερών χρήσης (boiler 300lt) και επιπλέον θέρμανση του buffer 1000lt παρέχοντας την δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή του ήλιου στην θέρμανση του ενδοδαπέδιου υποσυστήματος και επομένως της εξοικονόμησης της συνολικής ενέργειας. Για την αποφυγή και σπατάλη μεγάλων ποσοτήτων νερού και ενέργειας από τον κυκλοφορητή στο σύστημα ανακυκλοφορίας των ζεστών νερών χρήσης γίνεται έλεγχος μέσω του ελεγκτή που επιλέχθηκε. Επιπλέον και μέσω των δυνατοτήτων του ελεγκτή γίνεται περιοδικός έλεγχος για την αντιμετώπιση της λεγεωνέλλας.

• Οπτικοποίηση της μονάδας και τοποθέτηση web-server για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και εποπτεία του συστήματος από οποιοδήποτε σημείο με την χρήση smart-phones, tablets, PC, δίνοντας την δυνατότητα στον τελικό χρήστη δημιουργίας των επιθυμητών συνθηκών άνεσης και ευεξίας στον εσωτερικό χώρο από οπουδήποτε.