Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης μέσω αυτοματισμών σε λεβητοστάσιο οικίας στην Κομοτηνή
Στην τελευταία μας δουλειά χρησιμοποιήθηκαν οι βέλτιστες τεχνολογίες και προοπτικές στην παραγωγή, διανομή, παροχή και γενικότερα στην διαχείριση της ενέργειας που θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα άνεσης για το τελικό χρήστη με την λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Στο εν λόγω κτίριο, που βρίσκεται στην πόλη της Κομοτηνής,  η κύρια πηγή θέρμανσης είναι ένας συμβατικός λέβητας πετρελαίου και δευτερεύουσα πηγή τα ηλιακά. Τα ηλιακά που είναι εγκατεστημένα αναλαμβάνουν σε μια ηλιόλουστη χειμερινή  μέρα να καλύψουν όλες τις ανάγκες  για ζεστά νερά χρήσης, τόσο του διαμερίσματος στον πρώτο όροφο (50m2) όσο και της κατοικίας του πρώτου ορόφου (180m2), και εν μέρει να υποβοηθήσουν την θέρμανση των δύο κατοικιών, βγάζοντας εκτός  λειτουργίας για κάποιες ώρες τον λέβητα πετρελαίου.

Μετά τις παρεμβάσεις μας στον χώρο του μηχανοστασίου την σωστή μελέτη και τον εξελιγμένο εξοπλισμό ελέγχου ήδη τους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας της εγκατάστασης έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση κοντά στο 50% σύμφωνα με τις αντίστοιχες καταναλώσεις της προηγούμενης χρονιάς για το ίδιο χρονικό διάστημα!!

Με την εγκατάσταση του νέου συστήματος θέρμανσης ο πελάτης έχει την δυνατότητα

 • Να παρακολουθεί την εγκατάσταση του από υπολογιστή ή smart phone
 • Να μπορεί να ξεκινήσει απομακρυσμένα την εγκατάσταση θέρμανσης
 • Να μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης απομακρυσμένα
 • Να μπορεί να επιλέξει απομακρυσμένα να ετοιμάσει όποτε θέλει ή και βάσει χρονοπρογράμματος τα ζεστά νερά χρήσης
 • Να ενημερώνεται για σφάλματα και δυσλειτουργίες στο email του
 • Να πληροφορείται για την καθημερινή ενέργεια που λαμβάνει από τον ήλιο
 • Να προστατεύει την εγκατάσταση του από παγετό (π.χ. λέβητας, δίκτυο διανομής κτλ )
 • Να προστατεύει την εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών  από χαμηλές θερμοκρασίες (αντιπαγετική προστασία)  και υπερθερμάνσεις
 • Να αποφεύγονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αν υπάρχει κίνδυνος εξάτμισης του υγρού των ηλιακών συλλεκτών
 • Να ενημερώνεται για την όχι σωστή λειτουργία των ηλιακών που θα είχε ως αποτέλεσμα την μη αναμενόμενη συγκομιδή ενέργειας
 • Να προστατεύει τον λέβητα από υπερθερμάνσεις και χαμηλές θερμοκρασίες   
 • Να εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα με την ενσωματωμένη ψηφιακή αντιστάθμιση
 • Να μην σπαταλά άσκοπα ενέργεια την περίοδο που δεν την χρειάζεται φτιάχνοντας τις ιδανικές εσω-κλιματικές συνθήκες
 • Να επιλέξει και μια τρίτη πηγή θέρμανσης εκτός από τον λέβητα πετρελαίου και τα ηλιακά (π.χ. αντλία θερμότητας, λέβητας στερεού καυσίμου κτλ)