Μελέτη-Σχεδίαση-Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας σε μεζονέτα στην ΔΕΠΟΣ της Καβάλας.
Οι ανάγκες θέρμανσης της οικίας καλύπτονταν από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης του συγκροτήματος κατοικιών με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου. Με την τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας η οικία  αυτονομήθηκε με δικό της σύστημα θέρμανσης.

Εργασίες εγκατάστασης και δυνατότητες συστήματος

  • Διαστασιολόγηση της αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της οικίας και των Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ).
  • Αντικατάσταση των παλαιών σωμάτων και διαστασιολόγηση των νέων τύπου panel για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης (άνοιγμα-κλείσιμο) της αντλίας θερμότητας για την παραγωγή ΖΝΧ και της θέρμανσης της οικίας από οποιοδήποτε σημείο μέσω internet και την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή Smart phone, i-phone κτλ…
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης αλλαγής της επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας της οικίας και των ΖΝΧ από οποιοδήποτε σημείο μέσω internet και την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή Smart phone, i-phone κτλ…
  • Δυνατότητα και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης, μηνύματα βλαβών, καταγραφή δεδομένων για αξιολόγηση και έλεγχο, γραφικές παραστάσεις και συγκρίσεις τιμών.
  • Δυνατότητα αντιμετώπισης του βακτηρίου της λεγιονέλλας.
  • Δυνατότητα μελλοντικής διαχείρισης ηλιακών συλλεκτών.
  • Δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης και δεύτερης πηγής θερμότητας.
  • Δυνατότητα καλύτερης λειτουργίας της αντλίας θερμότητας μέσω δεύτερης ενεργειακής πηγής που ενεργοποιείται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.
  • Καταγραφή της ενέργειας που καταναλώνει η εγκατάσταση μόνο για την κάλυψη των θερμικών απωλειών και ΖΝΧ και ένδειξη αυτής μέσω οπτικοποίησης.