Μελέτη-Σχεδίαση-Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ξάνθη.
Οι ανάγκες θέρμανσης της οικίας καλύπτονταν από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου. Με την τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας η οικία  αυτονομήθηκε με δικό της σύστημα θέρμανσης.

 

Εργασίες εγκατάστασης και δυνατότητες συστήματος

 

 • Διαστασιολόγηση της αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της οικίας και των Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ).
 • Αντικατάσταση των παλαιών σωμάτων και διαστασιολόγηση των νέων τύπου panel για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.
 • Σχεδίαση του εσωτερικού δικτύου διανομής για την οικονομική και αθόρυβη λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης του βακτηρίου της λεγιονέλλας.
 • Καταγραφή της ενέργειας που καταναλώνει η εγκατάσταση μόνο για την κάλυψη των θερμικών απωλειών και ΖΝΧ και ένδειξη αυτής μέσω ψηφιακού μετρητή.
 • Καταγραφή της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει η οικία με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο και από υπολογιστή με την χρήση internet. Έτσι μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή την ενεργειακή κατανάλωση όλων των εγκατεστημένων ηλεκτρικών συσκευών.
 • Δυνατότητα για μελλοντική  απομακρυσμένη διαχείριση (άνοιγμα-κλείσιμο) της αντλίας θερμότητας για την παραγωγή ΖΝΧ και της θέρμανσης της οικίας από οποιοδήποτε σημείο μέσω internet και την χρήση Smart phone, i-phone.
 • Δυνατότητα για μελλοντική απομακρυσμένη αλλαγή  της επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας της οικίας και των ΖΝΧ από οποιοδήποτε σημείο μέσω internet και την χρήση Smart phone, i-phone.
 • Δυνατότητα για μελλοντική  παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης, μηνύματα βλαβών, καταγραφή δεδομένων για αξιολόγηση και έλεγχο, γραφικές παραστάσεις και συγκρίσεις τιμών.
 • Δυνατότητα μελλοντικής διαχείρισης ηλιακών συλλεκτών.
 • Δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης και δεύτερης συμπληρωματικής πηγής θέρμανσης.