Μελέτη σχεδίαση και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος τουριστικού καταλύματος ( Bungalows ) ενεργειακής κατάταξης Α+

στον Ποτό της Θάσου

Εξοπλισμός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος τουριστικού  καταλύματος.

  • φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 8.84kWp
  • Συσσωρευτές (μπαταρίες) 2120Ah
  • Ο αντιστροφέας ισχύος 9kW.
  • Τρείς battery inverter
  • Στήριξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
  • Καλώδια για την σύνδεση όλων των συσκευών της εγκατάστασης.
  • Τα μέσα προστασίας για την ασφάλεια του συστήματος.

Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος

Έχοντας ως στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ  για την δημιουργία τουριστικού καταλύματος  ενεργειακής κατάταξης Α+, σχεδιάστηκε το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, εξασφαλίζοντας την συνεχή και απρόσκοπτη τροφοδότηση του με ηλεκτρική ενέργεια. Στόχος του σχεδιαζόμενου φωτοβολταϊκού αυτόνομου συστήματος είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του τουριστικού συγκροτήματος σε ποσοστό (70-80%) από την ενέργεια του ήλιου τους καλοκαιρινούς μήνες και 100%  τους χειμερινούς.

Οι τρείς battery inverter της εγκατάστασης παρακολουθούν και ελέγχουν μέσω συχνότητας τα φορτία των  καταναλώσεων, το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών το ηλεκτρικό δίκτυο και τον αντιστροφέα  εξασφαλίζοντας την συνεχή  και σωστή λειτουργία της εγκατάστασης σε κάθε συνθήκη. Σε μια ηλιόλουστη μέρα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν απευθείας τα φορτία της εγκατάστασης μέσω του αντιστροφέα ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. Οι battery inverter φορτίζουν τις μπαταρίες ανάλογα με την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας  δίνοντας προτεραιότητα στα φορτία της εγκατάστασης. Αν περισσεύει ενέργεια από το φορτία ή αν δεν υπάρχουν καταναλώσεις συνεχίζεται η φόρτιση των μπαταριών. Αφού  φορτιστούν και οι μπαταρίες και δεν υπάρχουν καταναλώσεις το σύστημα καλύπτει μόνο τις ιδιοκαταναλώσεις του ανεξάρτητα της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Το βράδυ αναλαμβάνουν πλέον οι μπαταρίες να  επιστρέψουν την ενέργεια που δέχτηκαν τις πρωινές ώρες από τον ήλιο. Σε περίπτωση μεγάλης κατανάλωσης και εξάντλησης των μπαταριών οι battery inverter μετάγουν την εγκατάσταση  στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ το οποίο είναι υπεύθυνο για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη  τροφοδότηση της εγκατάστασης διασφαλίζοντας την άρτια λειτουργία της χωρίς προβλήματα.